Események: 2024 Generalforsamling kreds 63 Hobro

Share
Időszak:
13. Feb. - 13. Feb. 2024
Jelentkezési határidő:
13. Feb. 2024
Résztvevők/ Indulók:
0 / 0
Részvételi díj:
0.00
Belépő:
0.00
Kategória:
Szeminárium
ágazat:
egyik sem
fajta:
bármilyen fajta
Esemény weboldala:
Nincs még mentve
utca:
Erhvervsparken 9C
Irányító szám / Város:
9500 / Hobro
Szervező:
Schaeferhundeklubben
E-mail:
Nincs még mentve
Telefon szám:
Nincs még mentve
Állapotod:
Még nem mondtad meg, hogy részt veszel-e az eseményen.
This event is organized with
Város:
-
utca:
Erhvervsparken 9C
Irányító szám / Város:
9500 / Hobro
Ország:
Dánia Dánia
Távolság:
Számítás nem lehetséges
Vezetési idő
Számítás nem lehetséges
Szervező:
Schaeferhundeklubben
utca:
Erhvervsparken 9C
Irányító szám / Város:
9500 / Hobro
E-mail:
Nincs még mentve
Telefon szám:
Nincs még mentve

Információk az eseményről

Schæferhundeklubben kreds 63 Hobro indkalder medlemmer til ordinær generalforsamling tirsdag den 13. februar 2024 kl. 19.00 i klubhuset, Erhvervsparken 9c, 9500 Hobro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetæller.

3. Valg af referent.

4. Formandens beretning.

5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene

    a) Valg af sekretær/næstformand for 2 år

    b) Valg af kasserer for 2 år

    c) Valg af første suppleant 1år

    d) Valg af anden suppleant 1 år

    e) Valg af revisor 1år

    f) Valg af revisor suppleant 1år

    g) Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskabs   møde. 

8. Eventuelt.

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på rie@rielarsen.com.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen.

 Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.